Bollar för träning på driving range 10 kr/hink
Klubbor för träning på driving range finns att tillgå

Obegränsat spel på banan 200 kr 
Klubbor finns att låna avgiftsfritt


Fiske
startavgift 100 kr, 70 kr/ upptagen fisk

Avgiften erlägges i avgiftsbox vid parkeringsplats och driving rangen eller på swisch (information finns på plats)