Viby Golf är en Pay & Play-bana och du behöver inte ha grönt kort för att spela här.  
Vi har konstgräsgreener och banan är endast stängd då det ligger snö.


Viby Golf