Privatpersoner behöver inte göra någon bokning för att spela.
Sällskap som önskar boka aktivitet kontaktar Kenth Gustavsson på 070-34 507 64 alt. kenth@vibygolf.se