Utrustning tilhandahålls för sällskap som bokat aktivitet.
Om intresse finns ordnar vi instruktör.

Viby Golf